Hizmetlerimiz

Site aidatlarının takibi
 • Bağımsız bölüm başına düşen aidatlarının tahakkuk işlemleri

 • Tahakkuk edilen aidatların tahsil edilmesi

 • Gecikme durumuna gelmiş, tahsilinde zorluk yaşanan aidatların tahsili için gerekli yasal uyarı ve hukuki süreç takibinin yapılması

site-aidat-takibi.jpg
Site gider yönetimi
 • İşletme projelerinin hazırlanması ve tahsilatların kabul edilmiş proje doğrultusunda harcanmasının takibi

 • Soğuk su sayaçları ve sıcak su sayaçlarından verilerin toplanması

 • Tüketimin birimlere paylaştırılarak birimlerin borçlandırılması

site-gider-yonetimi.jpg
Site denetim hizmetleri
 • Muhasebe işlemlerinin denetimi ve raporlanması

 • Temizlik ve diğer sarf malzemelerinin ve personelinin denetimi ve raporlanması

 • Teknik personel ve cihazların denetimi ve raporlanması

site-denetim-hizmetleri.jpg
Site hukuki işlemleri
 • Aidat ödemesini aksatanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması

 • Ortak alanlara ilişkin doğabilecek hukuki sorunlara müdahale edilmesi

 • Personele ilişkin konularda doğabilecek hukuki ihtilafların takibi

 • Yapılacak yeni sözleşmelerin oluşturulması ve takibi

site-hukuk-islemleri.jpg
Site genel kurul organizasyonu
 • Olağan / olağanüstü genel kurul çağrısının hazırlanması

 • Çağrının kat maliklerine iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da imza karşılığı bildirilmesi

 • Gündem maddelerinin hazırlanması

 • Bütçe ve işletme projesinin onay için hazırlanması

 • Karar defterinin işlenmesi

site-genel-kurul-organizasyonu.jpg
Site sosyal tesis yönetimi
 • Önceden belirlenmiş sosyal tesis kuralların takibi

 • Ortak alan kullanım ve alet-ekipman kullanım kurallarının belirlenmesi, duyurulması ve takibi

 • Sosyal tesis iyileştirmeleri için gereken önlem, hizmet ve mal alımlarının yapılması

sosyal-tesis-yonetimi.jpg
Personel tedarik yönetimi
 • Personel seçimi (Temizlik, teknik, peyzaj, güvenlik, servis vb.)

 • Görev tanımlarının hazırlanması

 • İş sözleşmelerinin yapılması

 • Oryantasyon eğitimi

 • Mesai ve izinlerin düzenlenip takip edilmesi

 • Personel SGK ve hak edişlerinin takibi

site-personel-yonetimi.jpg
Site teknik bakım, onarım ve yenileme hizmetleri
 • Önceden belirlenmiş sosyal tesis kuralların takibi

 • Ortak alan kullanım ve alet-ekipman kullanım kurallarının belirlenmesi, duyurulması ve takibi

 • Sosyal tesis iyileştirmeleri için gereken önlem, hizmet ve mal alımlarının yapılması

sosyal-tesis-yonetimi.jpg
Temizlik hizmetleri yönetimi
 • İş planı hazırlanması

 • İlk oturum ve sezon başlangıcı temizliği

 • Ortak alan, çevre, otopark, havuz temizliği

 • Teknik temzilik

 • Ortak alan sert zemin temizliği

 • Su deposu temizliği

 • Haşere ile mücadele ve ilaçlama hizmetleri

 • Periyodik temizlik kontrollerinin yapılması

site-temizlik-hizmetleri-yonetimi.jpg
Havuz bakım yönetimi
 • Havuz bakım güvenlik önlemlerinin alınması

 • Yüzme havuzu hijyenin sağlanması

 • Yüzme havuzu günlük bakımının yapılması

 • Uyarı levhalarının yerleştirilmesi

 • Elektrik ekipmanlarının kontrolü

Image by Silvia Grešová
Peyzaj ve bahçe bakımı
 • Bitki türlerinin tespit edilerek gelişiminin takibi

 • Çimlerin biçilmesi

 • Ağaç, koru ve bitkilerin budanması

 • Toprak havalandırma ve gübreleme işi

 • İyileştirme gereken lokasyonlara keşif ve bitki seçimi, dikim işleri

site-peyzaj-bahce-bakim.jpg
goodlife_edited_edited_edited_edited_edi